Home» CAMPUS LIFE» International Legal Elite Program
Students Selected in the Program

Grade 2012
Through layers of assessments, 12 students were selected into the International Legal Elite Program

They are:
Luo Xiao (General Coordinator); Sun Chao; Xu Xinyue; Zhong Jing; Ren Yi; Chen Xi; Fan Yun; Xie Zhenyuan; Li Qianwen; Si Xiaoling; Li Yang; Ling Bo 

Achievements

 

 

 

 

 

Page view: 428 visitors / Web editor: Xu Xinyue
Copyright 2010-2013 International Law School, Southwest University of Political Science and Law
Postal Code: 401120, Address: No. 301, Baosheng Ave, Yubei District, Chongqing
Email: xzgjfxy@163.com